TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA COOKIES. ZATVORENÍM TOHTO OZNÁMENIA ALEBO POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIES.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte zašlite na adresu:

Frewby s.r.o.
Kočín 41
922 04 Kočín-Lančár

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť sú zmluvy, ktorých predmetom je:

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov spodná bielizeň, plavky, odsávačky nosa, prsné odsávačky, holiace strojčeky, matrace, potreby na dojčenie, zubné kefky)
  • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

Podrobné informácie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.